իսկակից

իսկակից

Dasnabedian 1995: 438

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 24,29
consubstantiel

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԻՍԿԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0868 Chronological Sequence: Unknown date, 10c Տ. ԷԱԿԻՑ. *իսկակից հօր եւ սուրբ հոգւոյն բանն առաքեալ ʼի հօրէ: Որ ʼի խանձարուրս պատեցար ... իսկակից սուրբ հագւոյն. Շար.: *Ստեղծիչ եւ տուիչ շնչոց ամենից բաց ʼի հոգւոյն իսկակցէ: Եւ քեզ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date ա. συνυφεστηκός una cum ispo existens Բնաւորակից. գոյակից. իսկակից. *Մշտնջենաւորակիցն հօր, եւ աստուծոյ բանն, աթոռակիցն եւ առանձնաւորակիցն նորա. Պրպմ. ՟Լ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0569 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. Յաստուածայինս՝ իբր Համագոյ. էակից. իսկակից. մշտնջենաւորակից. որպէս յն. ὀμοούσιος, συνύπαρχων consubstantialis, coexistens *Վասն զի է բնութեամբ աստուած, բնութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԷԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0759 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա. συνών ὀμοούσιος ejusdem essentiae, consubstantialis Բնութենակից. իսկակից. համագոյ. *Ցուցաւ էակից միշտ եւ գոյակից հօր. Կիւրղ. գանձ.: *Էակիցն հօր անդրանիկն որդի: Ի փառս էակցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՑ — (ոյ, ոց.) NBH 1 1026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 12c գ. κόλπος sinus. Գոգ. գիրկ. գոգ ծակեալ. մէջ գրկաց. լանջակողմանք. նմանութեամբ՝ խորշ սրտի., եւ ծովու, եւայլն. ... Տե՛ս Ել. ՟Դ. 6: Օր. ՟Ժ՟Գ. 6: Հռութ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 2 0012 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ὀμοούσιος consubstantialis, ejusdem essentiae Ունօղ զմի եւ զնոյն գոյացութիւն եւ զգոյութիւն. էակից. իսկակից. համաբուն. համաբնութիւն. համէութիւն. միասնական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՆՕՐԻՆԻՄ — ( ) NBH 2 0886 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c ՏՆՕՐԻՆԻԼ. Յանձն առնուլ փրկչին տնօրինաբար զամենայն զմարդկայինս՝ բաց ʼի մեղաց. *Տնօրինեցաւ յարգանդի կուսին իսկակից հօր եւ սուրբ հոգւոյ: Օրհնութիւն ʼի բարձունս տնօրինեցելոյն ʼի կուսէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.